Żadnych poprawek

Dobre przygotowanie i rzetelna praca przez cały projekt mogą pomóc Ci uniknąć poprawek na końcu.

“Umieść wszystkie punkty uzgodnione z klientem w zakresie prac”

Zawarcie ostatecznego zakresu prac projektu w umowie z klientem przed przystąpieniem do realizacji zlecenia ogranicza ryzyko późniejszych poprawek. Poniżej opisaliśmy kilka kwestii, o których należy pamiętać.

Wypisz szczegóły

Wszystkie ustalenia z klientem zapisz w formie zakresu prac. Podaj w nim jak najwięcej szczegółów i nie zaczynaj pracy przed podpisaniem umowy. Określ wszystkie ściany, które mają zostać odmalowane, liczbę warstw farby oraz jej ilość wraz z numerami kodów lub nazwami kolorów, wszelkie prace przygotowawcze, sprzątanie, jak również prace, które nie są objęte. Zobacz „Jak sporządzać umowy z klientami”, aby dowiedzieć się więcej.

Umieść wszystko na jednej kartce

Najważniejsze aspekty prac umieszczone na jednej kartce są często elementem umowy z klientem. Podczas gdy umowa z klientem zawiera wszystkie warunki, kartka z podstawowymi aspektami służy za przypomnienie i może zawierać np.: kody i nazwy kolorów, oczekiwane daty rozpoczęcia i zakończenia, prace przygotowawcze, wykończenia, co ma być odmalowane i w jakim terminie. Taka karta powinna znajdować się w miejscu prac jako lista kontrolna.

Regularnie informuj klienta o postępie prac

Regularne informowanie klienta o postępie prac pozwala Ci wprowadzać poprawki na bieżąco, a nie po zakończeniu zlecenia. Jeśli klient jest w pracy, informuj go co kilka dni, by upewnić się, że jest zadowolony. Jeśli klient jest na wakacjach, dobrze jest co jakiś czas wysyłać mu zdjęcia wykonanej pracy.

Niech kolor będzie wyborem klienta

Oferuj porady w sprawie kolorów oparte na własnym doświadczeniu, jednak aby uniknąć kłopotów po zakończeniu prac, ostateczną decyzję zawsze zostaw klientowi. Korzystaj z aplikacji Visualizer, aby ułatwić mu podjęcie decyzji, a następnie umieść wybrane kolory w zakresie prac i umowie z klientem, tak aby po wykonaniu zlecenia nie było mowy o wątpliwościach.