FACADE PROTECT GRUNT SILIKATOWY

Produkty Dulux Professional – fasadowy grunt silikatowy

GRUNT
SILIKATOWY

do podłoży mineralnych

zapewnia wysoką paroprzepuszczalność

wzmacnia podłoże i redukuje jego chłonność

Zastosowanie

na zewnątrz
i do wnętrz

Opakowanie

5L

Wydajność

±6 m²/l

Ilość warstw

1–2

Narzędzia

pędzel,
wałek

Czyszczenie

woda

Stanowi system renowacji fasad wraz z farbą Facade Protect Silicate Hydro Active

Dulux Professional Facade Protect Grunt Silikatowy
Podkład gruntujacy do ścian i fasad

Podkład przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, bloczki silikatowe, cementowe, cegły wapienno-piaskowe itp., przed malowaniem silikatową farbą nawierzchniową. Także do gruntowania powłok z farb mineralnych (np. wapiennych czy silikatowych) oraz cienkowarstwowych tynków mineralnych poddawanych malowaniu renowacyjnemu. Wzmacnia oraz stabilizuje podłoże, dzięki czemu ogranicza zużycie farby nawierzchniowej oraz zwiększa jej przyczepność. Służy również do rozcieńczania farby Facade Protect Silicate Hydro Active.