KOLORY DULUX PROFESSIONAL

ACC_1

Paleta kolorów Dulux Professional opiera się na specjalnie opracowanym systemie ACC (AkzoNobel Colour Codification), stosowanym przez architektów na całym świecie. Kodowanie to porządkuje kolory według ich podstawowych właściwości – barwy, nasycenia i jasności.

Dzięki systemowi ACC można szybko i dokładnie zestawiać ze sobą kolory o takiej samej jasności czy nasyceniu. Bez problemu można też dobrać kolory harmonizujące z kolorem o podanym kodzie ACC.

Składający się z sześciu znaków kod, umożliwia uporządkowanie kolorów według ich podstawowych parametrów: barwy, nasycenia i jasności.

Barwa oznaczana jest kombinacją litery i cyfry (dla kolorów neutralnych dwoma literami), a nasycenie i jasność dwoma cyframi. Każdy z trzech parametrów oddzielony jest kropką.

ACC_2

Barwa

Koło barw podzielono na 24 równe sektory i oznaczono literami.

Aby zwiększyć dokładność określenia barwy, każdy z sektorów został podzielony na 10 podsektorów, a każdemu z nich została przypisana rosnąco cyfra od 0 do 9 (np. F0 do F9).

ACC_3

Nasycenie

Nasycenie koloru oznacza stopień jego intensywności (chromatyczności).

Jego wartość podawana jest w zakresie od 0 do 99 (wyższa liczba oznacza kolor bardziej intensywny).

Jasność

Trzecia wartość oznacza jasność koloru.

Jej wartość podawana jest w zakresie od 0 do 99 (większa liczba oznacza kolor jaśniejszy).

Kolory neutralne

Jeżeli nasycenie danej barwy jest mniejsze niż 03, do oznaczenia jej odcienia zamiast cyfry stosuje się literę "N" (neutralny).

Biały, szare i czarny – są oznaczane symbolem „ON“ zamiast kombinacji litery i cyfry, stosowanej dla innych barw.

Kolory neutralne (achromatyczne) nie mają nasycenia żadną barwą. Dlatego parametr nasycenia jest w nich oznaczany jako „00”.