I. Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. w niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, jak gromadzimy Twoje dane osobowe i jak ich używamy.

1. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeśli prześlesz nam swoje dane osobowe, możemy przetwarzać je do celów wyszczególnionych poniżej.

1.1. Odpowiadanie na pytania i komunikowanie się z Tobą

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych online. Przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, tytuł, dane kontaktowe (firmy) (w tym adres e-mail, numer telefonu, nazwę Twojej firmy) oraz wszelkie inne informacje, które udostępnisz nam w polu tekstowym formularza kontaktowego. Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać.
1.2. W przypadku ankiet lub innego rodzaju komunikacji (marketingowej)
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci ankiet dotyczących naszych produktów lub usług albo wiadomości marketingowych odnośnie do wydarzeń, ofert specjalnych, produktów i usług AkzoNobel. Możemy tworzyć profile i analizować Twoje interakcje z nami. Dzięki temu poznajemy Twoje zainteresowania i możemy odpowiednio dostosować naszą korespondencję z Tobą. Przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia (tylko jeśli podasz nam ją dobrowolnie), Twój adres e-mail oraz inne informacje, które aktywnie i dobrowolnie nam udostępnisz. Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać.
1.3. Rozwijanie i usprawnianie produktów oraz usług
Przetwarzamy agregowane dane osobowe do różnych celów związanych z działalnością biznesową firmy AkzoNobel, takich jak tworzenie nowych produktów i usług, rozbudowywanie, ulepszanie i modyfikowanie naszych witryn internetowych, aplikacji i innych kanałów cyfrowych, identyfikowanie trendów użytkowania, analizowanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz realizowanie założeń i rozszerzanie działalności naszej firmy. w miarę możliwości używamy danych agregowanych. Niekiedy przetwarzamy dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, płeć, miejsce zamieszkania, kod pocztowy i inne informacje określone w niniejszej Polityce prywatności lub w udostępnionych Ci przez nas w inny sposób. Przetwarzamy te dane do realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych.
1.4. Techniczne i funkcjonalne zarządzanie aplikacją lub witryną
Kiedy korzystasz z naszych usług, możemy automatycznie pobierać niektóre dane z Twojego urządzenia. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby ułatwić Ci wyszukiwanie informacji, a także poprawić dostęp do funkcji tej witryny, aplikacji lub innych kanałów cyfrowych. Informacje zbierane przez nas automatycznie mogą obejmować dane, takie jak Twój adres IP, typ urządzenia, unikalne identyfikatory Twojego urządzenia, typ przeglądarki, ogólna lokalizacja geograficzna (z dokładnością do kraju lub miasta) i inne dane techniczne. Możemy również gromadzić informacje na temat interakcji Twojego urządzenia z naszą usługą, w tym statystyki odwiedzin stron internetowych i kliknięć linków. Gromadzenie tych informacji pozwala nam lepiej poznać użytkowników naszych usług, dowiedzieć się, skąd pochodzą i jakie treści są dla nich interesujące. Wykorzystujemy te dane do naszych wewnętrznych celów analitycznych i do poprawiania jakości oraz trafności naszych usług, jakości naszych produktów i usług oraz tworzenia nowych funkcji. Przetwarzamy te dane w ramach realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych, np. do lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez klientów z naszych witryn.
1.5. Administrowanie Twoim kontem w naszych usługach
Na Twoją prośbę możemy utworzyć dla Ciebie konto osobiste do łatwiejszego przetwarzania Twoich zakupów. Możemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail i inne informacje, o które możemy poprosić. Przetwarzamy także Twoją nazwę wyświetlaną, Twoją rolę i dane logowania. Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać.
1.6. Przetwarzanie Twojego zamówienia i zarządzanie relacją z nami, gdy kupisz produkty w naszym sklepie internetowym
Używamy danych osobowych do przetwarzania Twojego zakupu i realizacji zamówienia, do raportowania stanu Twojego zamówienia oraz do kontaktu z Tobą w sprawie transakcji. Do tego celu przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, takie jak numer telefonu czy adres e-mail, numer karty kredytowej i inne dane rozliczeniowe, które będą przetwarzane przez dostawcę z certyfikatem PCI, Twoja akceptacja warunków świadczenia usług oraz informacja, czy chcesz otrzymywać nasz biuletyn.Będziemy również przetwarzali informacje o Twoich zakupach oraz zapis Twoich interakcji z witrynami i aplikacjami AkzoNobel (do czego możemy używać plików cookie), Twoją historię zakupów, zarówno online (jeśli połączysz zakupy ze swoim profilem) jak i offline (kiedy kupujesz poza Internetem). Przetwarzamy Twoje dane osobowe do realizacji naszej umowy zakupu z Tobą i do dostarczenia Ci zamówienia.
1.7. Zarządzanie Twoim udziałem w konkursach z nagrodami, wydarzeniach, zawodach, promocjach lub loteriach
Za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci e-maile z ofertami specjalnymi i zaproszenia do udziału w konkursach z nagrodami, wydarzeniach, zawodach, promocjach lub loteriach. Jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo w tych aktywnościach, będziemy potrzebowali Twoich danych osobowych, aby móc to zorganizować. Twój udział w tego typu wydarzeniach będzie wymagał podania danych osobowych w celu późniejszego ogłoszenia zwycięscy, wysłania nagród i analizy odpowiedzi w konkursach, wydarzeniach, zawodach, promocjach lub loteriach. Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać.
1.8. Zgodność z prawem i wymaganiami prawnymi oraz ochrona zasobów i interesów firmy AkzoNobel
Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe według potrzeby lub konieczności (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawami obowiązującymi poza Twoim krajem zamieszkania i z uwzględnieniem np. wymogów kontroli kontrahentów, zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom; (b) do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi; (c) do odpowiadania na żądania ze strony władz publicznych i państwowych, w tym w Twoim kraju zamieszkania; (d) do egzekwowania naszych warunków korzystania z usługi i innych obowiązujących zasad; (e) do ochrony naszej działalności; (f) do ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia i/lub Twojego lub innych osób; oraz (g) do podejmowania odpowiednich działań zaradczych lub ograniczania poniesionych przez nas szkód. w razie potrzeby możemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, Twoją korespondencję z AkzoNobel, informacje na temat używania przez Ciebie naszych produktów lub usług oraz inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności lub udostępnione nam przez Ciebie, jeśli takie są wymagane do celów wymienionych w powyższym akapicie. Możemy przetwarzać te dane do realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych.
1.9. Obsługa funkcji udostępniania Twojej zawartości w aplikacji Visualizer, jeśli z niej korzystasz
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli używasz naszych usług do zapisywania i udostępniania obrazów, filmów i innych treści generowanych przez użytkownika do obsługi procesu udostępniania przez Ciebie danych. w takim przypadku możemy przetwarzać metadane zawarte w tych obrazach, filmach i innych treściach generowanych przez użytkownika (co może obejmować dane lokalizacyjne systemu GPS i identyfikatory urządzeń w zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia) oraz dane osobowe znajdujące się na obrazach, w filmach i treściach generowanych przez użytkowników. Może to nawet obejmować poufne dane osobowe (jakie można na przykład wywnioskować z wyglądu osoby na zdjęciu lub filmie, jeżeli zostały one dobrowolnie przesłane za pośrednictwem aplikacji). Możemy również przetwarzać dane udostępnione nam przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać. Jeżeli chcesz udostępnić nam jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innych osób niż Ty za pośrednictwem aplikacji Visualizer (np. na zdjęciu lub filmie), musisz mieć pewność, że te osoby również wyrażają zgodę na przesłanie tych danych do aplikacji Visualizer celem ich udostępniania. Jeśli udostępnisz link za pośrednictwem aplikacji Visualizer, ten link będzie widoczny dla innych użytkowników. Możemy przetwarzać treści udostępnione przez Ciebie w aplikacji Visualizer do poprawiania jakości naszych produktów, witryn internetowych i aplikacji. w takim przypadku przetwarzamy te dane w oparciu o nasz uzasadniony interes, tj. do poprawy jakości naszych produktów i obsługi klienta Ogólnie rzecz biorąc, używamy zbieranych od Ciebie danych osobowych wyłącznie do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub do celów objaśnionych Ci w chwili pobierania Twoich danych osobowych. Możemy jednak również używać Twoich danych osobowych do innych celów, które nie są niezgodne z celami, które Ci przedstawiliśmy, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli podajesz nam dane jakiejś innej osoby do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, musisz mieć na to jej zgodę. Podając dane osobowe innej osoby, potwierdzasz, że masz na to jej zgodę lub masz uprawnienia do wyrażenia takiej zgody w jej imieniu (np. w przypadku dziecka, za które ponosisz odpowiedzialność rodzicielską).
2. Pliki cookie i podobne metody śledzenia
Używamy plików cookie i podobnych metod śledzenia do zbierania i używania Twoich danych osobowych, w tym, za Twoją zgodą, do wyświetlania Ci reklam w oparciu o Twoje zainteresowania. Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju plików cookie używamy, dlaczego ich używamy i jak możesz to kontrolować, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie.
3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
 • firmom należącym do naszej grupy oraz dostawcom zewnętrznym przetwarzającym dane w naszym imieniu (na przykład do zapewniania i ulepszania zabezpieczeń naszych usług) lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub objaśnionych Ci w chwili pobierania Twoich danych osobowych. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony Twoich danych osobowych, firma AkzoNobel wdrożyła Wiążące reguły korporacyjne AkzoNobel, w świetle których wszystkie podmioty prawne AkzoNobel muszą stosować ten sam poziom ochrony danych osobowych. Uzgodniliśmy również środki techniczne, organizacyjne i umowne (na podstawie umów o przetwarzanie danych) z dostawcami zewnętrznymi, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów opisanych powyżej i że są one odpowiednio chronione;
 • wszelkim właściwym organom ścigania, organom kontrolnym, agencjom rządowym, sądom i innym stronom trzecim w przypadkach, w których uznamy, że ujawnienie danych jest konieczne: (i) w ramach obowiązujących przepisów prawa; (ii) do egzekwowania, określenia lub obrony naszych praw; lub (iii) do ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innych osób;
 • rzeczywistemu lub potencjalnemu nabywcy (oraz jego przedstawicielom i doradcom) w związku z wszelkimi rzeczywistym lub zaoferowanym kupnem, fuzją lub przejęciem jakiekolwiek części naszej firmy, o ile poinformujemy nabywcę, że musi używać Twoich danych osobowych tylko do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności; oraz
 • innym osobom, o ile upoważnisz do tego nas lub naszych dostawców.
4. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do krajów innych niż Twój kraj zamieszania i tam przetwarzane. Przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące w tych krajach mogą być inne niż w Twoim kraju (i w niektórych przypadkach mogą być mniej restrykcyjne). Nasze usługi są świadczone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale firmy należące do naszej grupy oraz nasi dostawcy zewnętrzni działają na całym świecie. To znaczy, że gdy zbieramy Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać je w tych krajach zgodnie z zasadami przedstawionymi w akapicie poniżej. w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zawsze obowiązują restrykcyjne przepisy o ochronie danych osobowych. Będziemy jednak zawsze podejmowali kroki mające na celu zapewnienie, że Twoje dane osobowe będą używane przez podmioty zewnętrzne zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i że będą one chronione w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zapewnimy, że w przypadku przesłania Twoich danych do innego kraju, będą one nadal odpowiednio chronione zgodnie z wewnętrznymi przepisami AkzoNobel o ochronie prywatności danych klientów, dostawców i s partnerów biznesowych lub na podstawie umów ze stronami trzecimi. Może to obejmować implementację określonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych odnośnie do przekazywania danych osobowych, które nakładają na odbiorcę tych danych obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas ich przetwarzania zgodnie z prawem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych. Możemy również przesłać Twoje dane osobowe lub ujawnić je naszym dostawcom zewnętrznym, konsultantom i osobom, które muszą mieć do nich dostęp celem odpowiedniego administrowania usługami i naszą firmą.
5. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy. Stosowane przez nas środki mają zapewniać poziom ochrony odpowiedni do stopnia zagrożenia podczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Wprowadziliśmy reguły bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem. Dane na naszych zabezpieczonych stronach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Twoja przeglądarka może pokazywać (i należy to sprawdzać), że strona jest bezpieczna. Można ją również skonfigurować w taki sposób, aby ostrzegała podczas pierwszej próby wyświetlenia zabezpieczonej strony w witrynie. Wszystkie Twoje dane będą zawsze szyfrowane podczas ich przesyłania w Internecie. SSL to specjalne oprogramowanie, które automatycznie szyfruje wszelkie dane wysyłane przez Cienie na naszych zabezpieczonych stronach. Nasz serwer następnie odczytuje te dane przy użyciu prywatnego klucza. To znaczy, że Twoje dane (numer karty kredytowej itp.) są zamieniane na szyfr, który można odczytać tylko za pomocą prywatnego klucza lub hasła. Wszystkie części usługi wymagające podania danych osobowych są zabezpieczone. Jeśli przekazaliśmy Ci dane logowania (lub jeśli zostały one przez Ciebie wybrane) do niektórych części naszych usług (np. nazwa użytkownika i hasło), odpowiedzialność za przechowywanie tych danych spoczywa na Tobie. Przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że staramy się w granicach rozsądku chronić Twoje dane osobowe, to nie możemy zagwarantować, że jakiekolwiek dane osobowe ujawniane przez Ciebie online będą całkowicie bezpieczne. Akceptujesz ryzyko nierozerwalnie związane z korzystaniem z Internetu i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia zabezpieczeń, o ile sami nie naruszyliśmy obowiązujących praw i nawet wówczas tylko w granicach wyznaczonych przez odpowiednie warunki korzystania z usługi.
6. Jak długo przetrzymujemy dane osobowe?
Przetrzymujemy dane osobowe zebrane od Ciebie, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani prawnie (np. do świadczenia Ci usługi lub w celu zachowania zgodności z odpowiednimi wymaganiami, prawnymi, podatkowymi lub księgowymi). Jeśli nie istnieje uzasadniony powód do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub poddamy anonimizacji albo, jeżeli jest to niemożliwe (np. dlatego, że Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwum kopii zapasowych), bezpiecznie zapiszemy Twoje dane osobowe i zablokujemy możliwość ich dalszego przetwarzania do czasu, aż będzie możliwe ich usunięcie.
7. Jakie wnioski możesz składać w odniesieniu do swoich danych osobowych?
Masz następujące prawa odnośnie do swoich danych osobowych:
 • Możesz poprosić o udostępnienie, poprawienie, zaktualizowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Oprócz tego możesz zgłosić obiekcje odnośnie do przetwarzania swoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie zakresu ich przetwarzania lub poprosić o ich przeniesienie. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.
 • Masz prawo do rezygnacji z naszej okresowej korespondencji marketingowej. Możesz z niego skorzystać, klikając link rezygnacji z subskrypcji umieszczany w każdej wysyłane przez nas wiadomości e-mail. Aby zrezygnować z innych form marketingu, skontaktuj się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.
 • Podobnie jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wypłynie na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych przed cofnięciem zgody ani nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie wymagań prawnych niewymagających Twojej zgody.
 • Zachęcamy do zgłaszania wszelkich skarg w pierwszej kolejności nam, ale masz również prawo do zgłoszenia skarg do organów ds. ochrony danych osobowych w związku ze sposobem zbierania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ds. ochrony danych osobowych.
Odpowiemy na wszystkie wnioski od osób chcących skorzystać ze swojego prawa do ochrony danych zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Linki do innych witryn internetowych i sieci społecznościowych
Nasze usługi mogą zawierać linki do innych usług w naszej sieci partnerów, reklamodawców, wspólników i członków naszej grupy korporacyjnej. Jeśli skorzystasz z takiego linku, musisz pamiętać, że w miejscach docelowych obowiązują oddzielne zasady ochrony prywatności lub warunki korzystania z usługi, i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Zanim udostępnisz tam swoje dane osobowe, zapoznaj się z konkretną polityką prywatności. Oferujemy również możliwość tworzenia w naszych usługach kont za pomocą kont w sieciach społecznościowych (np. Facebook). To pozwala oszczędzić czas przy tworzeniu konta, ponieważ dane logowania zostaną zaimportowane z Twojego konta w sieci społecznościowej. Pamiętaj, że jeśli używasz tej opcji „logowania się za pomocą sieci społecznościowych”, możemy otrzymać z tej sieci niektóre dane, takie jak Twoje imię i nazwisko, wiek, lokalizacja, preferencje, zawód i inne informacje z Twojego profilu publicznego. Te informacje nie są przez wymagane, ale są podawane przez sieć społecznościową przy użyciu opcji logowania za pomocą sieci społecznościowej. Jeśli używasz opcji logowania się za pomocą sieci społecznościowych, zaimportujemy tylko informacje potrzebne do utworzenia konta w naszej usłudze i po otrzymaniu jakichkolwiek innych danych z sieci społecznościowego usuniemy je. Po utworzeniu konta możesz je uzupełnić, podając dowolne inne dane, które chcesz nam udostępnić.
9. Czy osoby poniżej 16 roku życia mogą udostępniać dane osobowe?
Osoby poniżej 16 roku życia mogą udostępniać nam swoje dane osobowe tylko pod warunkiem, że mają na pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, którzy muszą również zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności.

10. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz pytania lub wątpliwości odnośnie do wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami:

Poczta e-mail: infolinia@akzonobel.com

Nasz formularz kontaktowy: https://duluxprofessional.pl/kontakt/

Poczta tradycyjna:
Corporate Privacy Officer
Akzo Nobel N.V.
AkzoNobel Centre
Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam
Holandia

Kontrolerem Twoich danych osobowych jest Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.

II. Polityka prywatności - zamówienia

(dotyczy danych osobowych przetwarzanych w związku z zamówieniami Produktów na Stronie Internetowej Programu „Ekipa Dulux Professional” – www.duluxprofessional.pl)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (żądanych przez Użytkownika), przez BIS MEDIA Łosowska sp.j. z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Rysia 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 7784, NIP 8882383360, REGON 910860451 oraz Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361.

I. Definicje

Administratorzy - oznacza, Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361 oraz BIS MEDIA Łosowska sp.j. z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Rysia 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 7784, NIP 8882383360, REGON 910860451, które świadczą usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Kontakt z Administratorami jest możliwy za pośrednictwem:

poczty tradycyjnej: BIS MEDIA Łosowska sp.j. ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek lub Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa poczty elektronicznej: duluxprofessional@bismedia.pl telefonicznie: +48 789 020 233 w godzinach: poniedziałek-piątek 8:00–20:00, sobota 10:00–14:00 Serwis - oznacza Internetową Stronę Programu prowadzoną przez Akzo Nobel Decorative Paints sp.z o.o. pod adresem www.duluxprofessional.pl, za pośrednictwem której można złożyć BIS MEDIA Łosowska sp.j. zamówienie na Produkty. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem składania zamówień w ramach Programu „Ekipa Dulux Professional” i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

II. Dane Osobowe

Administratorzy, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbierają i przetwarzają poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesu składania zamówień na produkty w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:
 1. Imię i Nazwisko
 2. Nazwę firmy
 3. NIP firmy
 4. Adres Zamieszkania
 5. Adres Dostawy - jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania
 6. Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)
 7. Numer Telefonu
Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w trakcie złożenia zamówienia jest niezbędne na potrzeby: złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy oraz ewentualnego wszczęcia procedury reklamacyjnej lub procedury zwrotu Produktu. Dane te są przetwarzane przez Administratorów w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO dane Użytkowników, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. sprzedaży oraz dostawy zamówionych towarów jak też w celu realizacji pozostałych uprawnień przysługującym Użytkownikom z tytułu zawartej umowy (np. reklamacja, zwrot towaru). Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez Serwis, brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Serwisu w zakresie zamówienia Produktów. Dane osobowe Użytkownika będą przez Administratorów zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji powyższych celów. W celu realizacji umowy Administratorzy mogą udostępniać zebrane od Użytkownika dane do następujących kategorii odbiorców: operatorów logistycznych, firm kurierskich, przewoźników - w celu realizacji procesu wysyłki Produktów, na potrzeby obsługi procesu reklamacyjnego oraz na potrzeby obsługi procesu zwrotu Produktów. Zebrane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, bądź skorzystania przez Użytkownika z wymienionych poniżej praw, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

III. Prawa Użytkowników

 1. W celu skorzystania z wymienionych niżej praw należy skontaktować się z Administratorami – adresy podane wyżej pod śródtytułem Kontakt z Administratorami jest możliwy za pośrednictwem:
 2. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. celu przetwarzania;
  2. kategorii odnośnych danych osobowych;
  3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  5. informacje o prawie do żądania od Administratorów sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- Administratorzy nie prowadzą tego typu działań.
 3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratorów niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 4. Użytkownik ma prawo żądania od Administratorów niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administratorzy mają obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 5. Użytkownik ma prawo żądania od Administratorów ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorom sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.
 6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 7. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).
 8. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorom, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratorów, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  2. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratorów bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.