Jak sporządzać umowy z klientami

Sporządzenie jednoznacznej umowy z klientem pomoże Ci zaoszczędzić wiele godzin nieopłaconej pracy i sporów.

“Umowa z klientem powinna zawierać dokładne kody lub nazwy kolorów oraz całkowitą powierzchnię, która ma zostać pomalowana”

Umowa z klientem określa charakter świadczonej usługi, termin jej wykonania oraz cenę. Powinna ona w uprzejmy sposób wymienić elementy, które nie są objęte jej zakresem. Im więcej szczegółów zawrzesz w umowie, tym lepsza będzie Twoja pozycja w razie ewentualnego sporu. Poniżej opisujemy podstawy dobrze skonstruowanej umowy.

Czas

Określ przewidywany czas realizacji prac, podając daty rozpoczęcia i zakończenia uzgodnione z klientem. Określ również, do jakich pomieszczeń będzie Ci potrzebny dostęp i w jakich godzinach; pokreśl, że jeżeli wskazane pomieszczenia będą niedostępne, prace potrwają dłużej.

Pieniądze

Określ całkowity koszt usługi z rozbiciem na elementy składowe, tak aby klient wiedział, za co płaci — ile kosztowały materiały, robocizna, wypożyczenie sprzętu itp. Załącz wszelkie uzgodnienia dotyczące podziału kosztów — zawsze dobrze jest umówić się na płatność w ratach lub przynajmniej otrzymać zaliczkę przed rozpoczęciem prac. Załącz szczegółowe informacje o dodatkowych kosztach w wypadku opóźnienia płatności oraz koszt anulowania zlecenia przed klienta przed ukończeniem prac.

Zakres prac

Zakres prac to szczegółowy opis wszystkich zadań wykonywanych w ramach projektu: przygotowanie do pracy, obszary objęte zakresem prac, liczba warstw, materiały do wykorzystania oraz sprzątanie i czyszczenie. Należy również wyraźnie określić wszystkie czynności, które nie są objęte zakresem prac, np. wyniesienie mebli.

Kolory i wykończenie

Umowa z klientem powinna zawierać dokładne kody kolorów lub ich nazwy oraz całkowitą powierzchnię, która zostanie pomalowana, zgodnie z ustaleniami z klientem, w tym wszelkie szczegóły dotyczące wykończenia. Zaznacz również, czy cena obejmuje koszt farby, czy nie.

Twoje warunki

Czy masz warunki, które uwzględniasz w każdej umowie? Potrzebujesz miejsca parkingowego, dostępu do bieżącej wody, do gniazdek elektrycznych i toalety? Nie bój się umieszczać w umowie szczegółowych wymagań, ale pamiętaj że działa ona w dwie strony. Uwzględnienie gwarancji i szczegółowych informacji o Twojej polisie ubezpieczeniowej da klientowi poczucie pewności.

 

Wzory dokumentów znajdziesz w dziale Pliki do pobrania