Obniżenie kosztów dzięki zastosowaniu barwionego gruntu

Jak taniej przemalować jasny pokój na ciemny kolor?