ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

20 LAT GWARANCJI TRWAŁOŚCI POWŁOKI

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT
ACRYLIC ANTI-UV

Numer gwarancji

Gwarant: Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48. Podstawę zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Gwarancja Trwałości Powłoki wykonanej produktami Dulux Professional Facade Protect Acrylic Anti-UV oraz Facade Protect Grunt Stabilizujący marki Dulux Professional udzielona przez Gwaranta.

Dane osoby zgłaszającej reklamację

Opis powierzchni

Żądanie

Kliknij lub przeciągnij plik na ten obszar.
Informacja o Administratorze danych osobowych i przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w § 6 Gwarancji.